19 septembrie 2013

Comunicat

      În data de 18 septembrie a.c. s-a desfăşurat şedinţa Biroului Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD, în care s-a stabilit că Adunarea Generală Extraordinară a filialei va fi convocată în luna octombrie, pentru a se discuta problemele care s-ar putea să apară cu ocazia aplicării în practică a prevederilor L 241/2013 ( v. PRECIZĂRILE din 10 septembrie). Cu aceeaşi ocazie şi în urma evoluţiei evenimentelor, se va face informarea/analiza asupra situaţiei elaborării legii pensiilor militare de stat şi a evoluţiilor în cazul solicitării SCMD de a se abroga Cap.4 din L 329, în vederea posibilităţii cumulării pensiei cu salariul.
     Data şi ordinea de zi vor fi stabilite şi comunicate în timp util, conform prevederilor statutare , dar până atunci Biroul Operativ va aduce la cunoştinţă, prin mijloacele care îi sunt la dispoziţie (blog, e-mail, telefon, afişare la sediu) , toate informaţiile de interes general care îi parvin.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI