10 septembrie 2013

Informare

         PRECIZĂRI

1.Referitor la aplicarea Legii 241/2013 (reparatorie),precum şi la alte aspecte ale evoluţiei situaţiei actuale a pensiilor rezerviştilor,  în urma discuţiilor cu directorul Casei de Pensii Sectorială a MApN, Domnul Col. Constantin Luca, şi a informaţiilor primite de la conducerea centrală a SCMD, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
a). Există sumele necesare plăţii pensiilor militarilor în rezervă, în cuantumul din decembrie 2010. Casa de Pensii Sectorială a MapN (şi probabil şi celelalte case de pensii) are evidenţa clară asupra acestor cuantumuri, dar pot apărea probleme în cazul în care unii rezervişti au avut hotărâri favorabile în instanţă în perioada 2011-2012, sau au primit decizii având cuantumuri mai mari pe baza altor acte juridice, iar Casele de Pensii nu au (!?) evidenţa acestora.
Problema se va rezolva prin colaborarea dintre SCMD şi Casele Sectoriale de Pensii*.
b). Casele de Pensii Sectoriale nu vor emite noi decizii de pensie, sumele de bani fiind primite, ca şi în februarie 2011, prin cupon de pensie.
Acest lucru este o încercare de a împiedica obţinerea în instanţă , retroactiv, a sumelor de bani de care au fost privaţi rezerviştii. Recuperarea acestor sume va deveni unul din obiectivele majore de acţiune, pe viitor, al SCMD*.
            c). Deoarece hotărârea de guvern HG-S 1019/2010, care deşi doar a modificat HG
             -1294/2001, nu se aplică militarilor ieşiţi deja din serviciul activ, ultimele decizii de
            pensie primite (inclusiv în luna aceasta) ne aduc la nivelul grupelor de muncă
            prevăzute în ordinul ministrului M 116 de aplicare a HG-1294/2001. Măsura este
            deosebit de dureroasă şi bulversantă pentru mulţi rezervişti (de fapt pentru toţi !), care  vine după un lung şir de şicane şi frustrări, dar a fost generată de cel (sau cei) care în  încercarea de a mai diminua presiunile făcute de SCMD, a(u) ignorat cu bună ştiinţă
            prevederile legale (în acelaşi scop s-a produs şi „umflarea” unor pensii...).
               Unii dintre noi au fost chiar nevoiţi să returneze o parte din sumele primite
            „necuvenit”, dar intrând în vigoare L241/2013, aceste sume se vor înapoia, şi datorită faptului că nu au fost vărsate la bugetul statului, ci au rămas la dispoziţia MApN
            (acolo au fost neregulile).
            Sperăm că aceasta este ultima lună în care ne mai confruntăm cu asemenea probleme!

             2. Referitor la diferitele informaţii primite pe „surse”, care se străduiesc să prezinte într-o anumită lumină activitatea SCMD ca organizaţie, a membrilor săi sau a conducerii, nu putem decât să facem apel la cele spuse de un mare înaintaş:
„...Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;...”
                                                 (Mihai Eminescu- GLOSSĂ)
Pentru conformitate
Vicepreşedintele coordonator pentru Zona de Vest
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI

*-SCMD va acţiona în sprijinul rezerviştilor care vor dovedi calitatea de membru prin achitarea cotizaţiei.