02 septembrie 2013

Comunicat SCMDVeşti bune pentru cei care au primit decizii ilegale de recuperare

Din discuţiile purtate  separat, de către preşedintele SCMD şi vicepreşedintele coordonator al filialelor SCMD din Zona Vest, Col. (r) Aromânesei Radu, cu directorul Casei Sectoriale de Pensii a MApN, au rezultat următoarele:

  1. În perioada anterioară apariţiei Legii 241/2013 şi chiar şi după apariţia acesteia, au fost trimise un număr mare de decizii noi de revizuire, cu scăderi de cuantum şi reţinere a sumei în cauză, recuperatoriu, eşalonat pe 30 de luni din urmă, numai de către Casa de Pensii a MApN. SCMD a semnalat faptul că, în unele cazuri, recuperarea s-a aplicat pe lunile august şi septembrie, în mod ilegal.
  2. Referitor la acest aspect, conducerea Casei de Pensii a dispus ca banii reţinuţi să fie returnaţi persoanelor în cauză.
  3. Rezerviştii aflaţi în această situaţie vor primi, în zilele următoare, scrisori de confirmare a faptului că prevederea de recuperare nu se aplică, iar din luna octombrie a.c. cuantumurile vor reveni la nivelul din decembrie 2010.
  4. În situaţia în care vor mai apare disfuncţii la aplicarea Legii 241/2013, acestea vor fi semnalate şi rezolvate pe cale amiabilă de către Comisia stabilită de  Comitetul Director al SCMD în sedinţa din 29.08.2013 şi, din partea MApN, directorul Casei Sectoriale de Pensii, preşedintele Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor şi Secretarul de stat în subordinea căruia se află Casa de Pensii.
Acelaşi mod de rezolvare a disfuncţiilor va fi propus şi directorilor Caselor de Pensii ale MAI şi SRI.

Atenţionez însă ca, în situaţii punctuale, SCMD şi, prin urmare, reprezentanţii acestuia, nu pot actiona legal decât în apărarea intereselor rezerviştilor şi urmaşilor acestora care sunt membri SCMD, verificabili nominal prin plata cotizaţiilor la zi, în bancă.

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU