29 septembrie 2014

Comunicatul nr. 31POZIŢIA BIROULUI OPERATIV AL FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD

         Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara, întrunit în şedinţă de urgenţă în data de 29 septembrie a.c., a luat act de starea de fapt tensionată existentă în SCMD şi de poziţiile contradictorii exprimate atât la nivelul conducerii centrale a sindicatului cât şi la nivelul conducerii unor filiale din teritoriu, ceea ce afectează atmosfera de conlucrare care trebuie să existe în interiorul organizaţie acum, în preajma apropiatei convocări a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, ale cărui principale obiective sunt modificarea statutului şi alegerea unei noi conduceri.
         Faţă de această situaţie, membrii Biroului Operativ au adoptat următoarea poziţie de principiu:
1.     SCMD – organizaţie sindicală specială, constituită pentru apărarea drepturilor sociale ale cadrelor militare în rezervă sau în retragere, a luat naştere prin forţa unor împrejurări social-politice vitrege, artificial, ilegal şi nejustificat create de către guvernarea acelor ani, vădit îndreptate spre diminuarea standardului de viaţă al acestui segment social aparte;
2.     Necesitatea stringentă şi urgenţa reacţiei de protest ce se impunea, a condus la conceperea şi organizarea în pripă a acestei structuri sindicale inedite, ceea ce a făcut ca în elaborarea statutului său şi a modului de organizare să se strecoare erori de concepţie şi conducere a activităţii sindicale, care au adus şi aduc atingere democraţiei interne de organizaţie şi, în final, la lipsa de unitate sindicală şi la diminuarea eficienţei activităţii SCMD;
3.     Existenţa acestor aspecte negative reale, nu trebuie să estompeze rezultatele obţinute de SCMD în folosul tuturor cadrelor militare în rezervă sau în retragere, dar a nu le evidenţia şi a nu le înlătura ar determina eludarea scopului şi menirii constituirii organizaţiei şi, în final, ar duce la destrămarea sa;
4.     Realitatea evidentă a disfuncţionalităţilor existente în prezent în SCMD nu trebuie, în opinia noastră, să declanşeze o luptă intestină prin autoasumarea arogantă a întâietăţii în activitatea sindicală sau de primenire a organizaţiei, prin contestări reciproce sau prin promovarea unui stil de lucru ce eludează principiile democratice;
5.     În acest context, facem un apel călduros la calm, raţiune şi bun simţ, atât din partea conducerii centrale a SCMD cât şi a tuturor conducerilor filialelor din teritoriu, deoarece trebuie să conştientizăm cu toţii că realitatea vieţii impune cu stringenţă atât reconsiderarea activităţii noastre sindicale, cât şi necesitatea  unor schimbări majore conceptuale, organizatorice şi, nu în ultimul rând, la nivelul conducerii actuale a SCMD. Aceste schimbări trebuie să reprezinte voinţa majorităţii membrilor, să se bazeze pe bunăcredinţă, prevederi statutare, fără aranjamente şi speculaţii în afara cadrului democratic.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI