05 septembrie 2014

Informare

Solicitare adresată deputaţilor de Timişoara
( Domnii Sorin GRINDEANU, Horia CRISTIAN, Niculae MIRCOVICI, Ion RĂDUCANU)


STIMATE DOMNULE DEPUTAT ,

            În prima zi a noii sesiuni parlamentare (01.09.014), Senatul României a adoptat proiectul Legii nr. 451 din 25.08.2014, privind scutirea de la plata unor debite provenite din pensii. Din conţinutul proiectului rezultă că toţi pensionarii care au beneficiat fără temei legal de sume de bani rezultate în urma unor erori comise de funcţionarii caselor de pensii, nu vor fi obligaţi să restituie aceste sume, iar cei care au apucat să le restituie le vor primi înapoi.
            În condiţiile în care, în trecutul nu prea îndepărtat, un număr important de militari în rezervă au avut drepturile legale de pensie reduse în mod abuziv, vă solicităm respectuos ca pe timpul dezbaterilor Proiectului de lege nr. L 451/25.08.2014 în Camera Deputaţilor să introduceţi la art. nr. 1, după alin. nr. (2) următorul amendament:
„ Sumele reţinute pensionarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în timpul procesului de revizuire a pensiilor în baza OUG nr. 1 din 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, se restituie în condiţiile alin. nr. (2).”
            Considerăm că în felul acesta se evită o discriminare între diferitele categorii de pensionari şi se repară o nedreptate,  onorându-se deviza prin care a fost răsturnată de la Putere fosta conducere a ţării: DREPTATE PÂNĂ LA CAPĂT !

                 05.09.2014                                                   Cu deosebit respect şi încredere,
                                                                               Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                                                               Col(r)

                                                                                          Radu AROMÂNESEI