20 februarie 2013

ComunicatCONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE
A FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD

         Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara , întrunit în şedinţă în ziua de 19 februarie 2013, a stabilit următoarele:

Se convoacă Adunarea Generală a Filialei (AGF) în data de marţi, 26 februarie orele 18.00 cu următoarea Ordine de zi:
1.     Informare asupra activităţilor desfăşurate de către structurile de conducere  ale SCMD, la nivel central şi local, de la ultima AGF din data de 27 noiembrie 2012 şi până în prezent;
2.     Analizarea şi stabilirea modalităţilor de acţiune pentru perioada următoare, în vederea realizării obiectivelor organizaţiei;
3.     Stabilirea modalităţilor de reacţie în situaţia primirii de noi decizii de pensie dezavantajoase şi a continuării acţiunilor în instanţă;
4.     Analizarea achitării cotizaţiei pe primul semestru al anului 2013;
5.     Diverse.

Activitatea se va desfăşura în sediul din str. Dr. LIVIU GABOR nr. 4, etajul 1 , sala AUDITORIUM.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
 Col(r) Radu AROMÂNESEI