17 februarie 2013

InformareRundă de discuţii la Senat,

            În data de 15 februarie a.c., între orele 10.00-13.00, în Bucureşti, la sediul Senatului României, în sala „Avram Iancu”, din iniţiativa filialelor Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) din Bucureşti, Ilfov şi din Zona de Sud-Vest,  a avut loc o nouă rundă de discuţii referitoare la modalitatea de rezolvare a solicitărilor SCMD, cuprinse în cadrul Acordurilor de colaborare din perioada (pre)electorală încheiate între organizaţiile USL şi filialele SCMD din teritoriu.
            Din partea structurilor guvernamentale au participat :
- Domnul VASILE COSTEA, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale
   pentru Relaţia cu Parlamentul, Informare Publică şi Creşterea Calităţii Vieţii Personalului;
- Domnul CONSTANTIN CĂTĂLIN CHIPER, secretar în Ministerul Afacerilor Interne;                                                                           
- Doamna GEORGETA BRATU, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
- Preşedinţii Caselor Sectoriale de Pensii din cadrul MApN, MAI, SRI ;
- Alţi generali, ofiţeri cu grade superioare şi înalţi funcţionari din structurile guvernamentale mai sus menţionate.
  
            Din partea SCMD au participat vicepreşedinţi ai Biroului Operativ, preşedinţii şi reprezentanţii filialelor organizatoare, preşedinţi şi reprezentanţi ai filialelor din teritoriu.
            Zona de Vest a fost reprezentată de Gl.Bg.(r) Mircea MÂNDRU din partea Filialei Lugoj, Col(r) Mihail-Adam MAFTEI- preşedintele Filialei Ineu şi Col(r) Radu AROMÂNESEI -preşedintele Filialei 1 Timişoara, coordonator pentru Zona de Vest.
            Activitatea a fost moderată de Gl.lt.(r) Corneliu DOBRIŢOIU, senator PNL, preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Senatul României, fost Ministru al Apărării Naţionale.
            De la începutul discuţiilor, reprezentanţii guvernamentali au fost de acord cu necesitatea rezolvării problermelor militarilor în rezervă şi au menţionat că există preocupări pentru emiterea unei legi a pensiilor militare de stat, iar domnul Vasile Costea , secretar de stat la MApN, a menţionat chiar faptul că aşteaptă sprijin din partea sindicaliştilor pentru a primi propuneri cu rezervişti care au lucrat în domeniul financiar sau juridic pentru a contribui la realizarea noii legi ; cu toate acestea, niciunul dintre oficiali nu a putut sau nu a fost mandatat să dea un răspuns tranşant în ceea ce priveşte elaborarea ordonanţelor de urgenţă reparatorii solicitate de SCMD !
            În consecinţă, reprezentanţii militarilor în rezervă au înaintat următoarele propuneri:

ÎN REGIM DE URGENŢĂ
 1. Sistarea emiterii altor decizii de pensie până la încheierea auditului şi stabilirea pagubelor, abuzurilor, încălcării legilor şi nedreptăţilor comise;
 2. Emiterea de către conducerea politică aflată la Putere a unui comunicat prin care să-şi exprime clar punctul de vedere şi intenţiile faţă de problemele militarilor în rezervă;
 3. Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului prin care, până la apariţia unei noi Legi a pensiilor militare, pensiile rezerviştilor care au fost diminuate abuziv în urma aplicării OuG 1/2011să revină la cuantumul din decembrie 2010;
 4. Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului pentru anularea capitolului IV din Legea 329/2009 privind interzicerea cumulului pensie-salariu.

PE TERMEN MEDIU
 1. Continuarea şi finalizarea în termen de cel mult 60 zile a auditului şi stabilirea întregului prejudiciu adus, atât interesului public cât şi celui personal, prezentarea concluziilor într-un document şi luarea măsurilor legale împotriva celor care s-au făcut vinovaţi de abuzuri şi de încălcarea legislaţiei;
 2. Cooptarea în comisia de audit a unor militari în rezervă, din rândul celor care în activitate au mai participat la astfel de acţiuni. Aceştia vor fi selecţionaţi şi apoi avizaţi de către specialiştii din MApN, în scopul ca prin contribuţia lor să asigure o mai mare transparenţă a actului de audit.

PE TERMEN LUNG (pe durata actualei sesiuni parlamentare, până în iulie)
 1. Elaborarea unei noi Legi a pensiilor militare de stat, aplicabilă întregului personal militarizat din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, care să ţină cont de specificul activităţii celor care deţin grade militare, care se supun unor obligaţii, rigurozităţi, privaţiuni şi restricţii deosebite faţă de ceilalţi cetăţeni ai României.
       În acest sens, reprezentanţii militarilor în rezervă prezenţi, au propus consultarea şi chiar completarea proiectului început de comisia condusă de fostul secretar de stat din MApN, doamna Simona SÎRBU, având în vedere că la vremea lui acesta reprezenta punctul de vedere al coaliţiei, cuprins în pogramul de guvernare al USL, şi a fost realizat cu concursul reprezentanţilor ministerelor interesate ca şi al reprezentanţilor ministerelor muncii, finanţelor, ai altor organizaţii ale militarilor în rezervă cât şi a militarilor din activitate.
      Ca urmare a discuţiilor şi dezbaterilor susţinute cu argumente de ambele părţi, poziţia iniţial reticentă a oficialităţilor s-a mai nuanţat, ajungându-se în final la următoarele rezultate:
 1. Realizarea unei comisii comune , cu reprezentanţi MApN, MAI, SRI, ai militarilor în rezervă şi ai celor din serviciul activ (ca şi în comisia Sîrbu) care va lucra la elaborarea în regim de urgenţă a unui proiect de lege a pensiilor militare de stat. Conform informaţiilor furnizate de domnul Vasile Costea, secretar de stat la MApN, există deja trei variante de lege în discuţie, se va analiza şi varianta Sîrbu, urmând ca varianta finală să fie decisă de comisia care va lucra la elaborarea legii;
 2. În cazul în care va exista o decizie politică în acest sens, este pregătită şi o Ordonaţă de Urgenţă a Guvernului care să fie introdusă până la apariţia legii;
 3. În cadrul comisiei se vor analiza prevederile HG-S 1019/2010, în vederea stabilirii modului de aplicare în mod unitar;
 4. Se va stabili şi comunica un calendar de desfăşurare a activităţilor;
 5. Deoarece activitatea de audit la MApN s-a încheiat, preşedintele Casei de Pensii Sectoriale a MApN, Col. Cornel Luca, a declarat că se vor emite noi decizii de pensii pentru acele situaţii când deciziile anterioare au fost calculate eronat sau fraudulos. Domnia Sa a spus că nu poate influenţa activitatea Comisiei de contestaţii, deoarece aceasta este o structură independentă, dar prin emiterea Deciziei Curţii Constituţionale nr.956 din 13 noiembrie 2012, accesul în justiţie se poate face şi fără îndeplinirea procedurii administrative prealabile ( deci se poate merge în instanţă fără hotărâri ale comisiilor de contestaţii).
      În concluzie, şi aceasta este concluzia pe care o trage subsemnatul în virtutea calităţii de reprezentant al membrilor Filialei 1 Timişoara, urmează să vedem ce se va întâmpla până la data de 1 martie, conform termenului stabilit la şedinţa Comitetului Director din data de 5 februarie. În această perioadă, conducerea filialei va intensifica demersurile pe lângă reprezentanţii locali ai Puterii ( din administraţie şi din parlament), pentru a-i determnina ca la rândul lor să-şi atenţioneze conducerile centrale asupra faptului că prin lipsa de acţiune şi continuarea menţinerii nedreptăţilot şi abuzurilor, riscă să-şi atragă ostilitatea unor parteneri care le-au fost alături la nevoie şi pe al căror sprijin nu vor mai putea conta în viitor. Şi cine ştie câţi alţi aliaţi vor mai pierde cu timpul...!

                                          Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
                                          Col(r) Radu AROMÂNESEI