30 ianuarie 2014

Comunicat

COMUNICAT

         Militarii în rezervă şi în retragere , care se consideră solidari şi sprijină  acţiunile Filialei 1 Timişoara a SCMD, de promovare a intereselor de corp al Armatei de Rezervă în faţa opiniei publice, a administraţiei locale şi a reprezentanţilor clasei politice timişorene şi naţionale, cotizaţia de 10 lei/lună se poate achita în contul BRD
RO 41 BRDE 441S V792 6237 4410
cu specificaţiile:
-         Numele şi prenumele;
-         CNP;
-         Filiala 1 Timişoara;
-         Cotizaţie sem. I/2014(60 lei) sau 2014(120 lei).
 Cei pe care i-aţi desemnat în conducerea filialei acţionează numai în condiţii de voluntariat, de aceea menţionăm că fondul de cotizaţii este necesar pentru:
-         plata chiriei pentru spaţiul în care ne desfăşurăm activitatea curentă şi Adunările Generale ale Filialei;
-         plata abonamentului de telefonie mobilă ;
-         plata documentelor de călătorie pentru participarea reprezentanţilor filialei la şedinţele periodice ale Comitetului Director de  la Bucureşti şi la lucrările anuale ale Consiliului Naţional al Reprezentanţilor de la Alba-Iulia;
-         plata corespondenţei  cu  autorităţile locale - atunci când este necesar, cu reprezentanţii clasei politice timişorene din Parlament sau/şi Guvern, cu diferitele compartimente centrale ale SCMD (ex. Departamentul Juridic);
-         plata materialelor de reprezentare precum şi a celor  de birotică, necesare întocmirii şi păstrării documentelor de evidenţă.
Copiile ordinelor de plată pot fi depuse la sediul filialei din str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 et. 1 în zilele de luni şi marţi între orele 11.00-13.00, sau în celelalte zile la Secretariatul de la camera 3.
De asemenea, scanate pot fi expediate la secretariatul filialei, prin e-mail, la adresa mirch32@gmail.com


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD