22 ianuarie 2014

INFORMARE

      

INFORMARE


Ca participant la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor SCMD de la Alba-Iulia de la sfârşitul lunii noiembrie 2013, pot afirma, în deplină cunoştinţă de cauză, că cele susţinute în Comunicatul nr. 37 din 21.01.2014 al ANCMRR se bazează pe o dezinformare interesată, care din păcate şi-a atins scopul.
Este adevărat, la un moment dat unul dintre delegaţi, înlocuitorul unui preşedinte de filială, total necunoscut mie şi cred că marii majorităţi a participanţilor, a încercat un discurs denigrator la adresa ANCMRR, dar a fost repede „pus la punct”  de ceilalţi delegaţi, mulţi dintre ei membri ai Asociaţiei sau preşedinţi de filiale care întreţin bune raporturi cu organizaţiile teritoriale ale ANCMRR.
Singura luare de poziţie a preşedintelui Col(r) Mircea Dogaru a fost constatarea că, în pofida încercărilor prim-vicepremierului Oprea de a media o împăcare între preşedinţii celor două organizaţii ale militarilor în rezervă/retragere, acest lucru s-a dovedit a fi imposibil.
În rest, pe parcursul desfăşurării lucrărilor, luările de cuvânt s-au referit la necesitatea întăririi colaborării între toate categoriile de militari, şi în primul rând cu cei din ANCMRR, unitatea de acţiune fiind singura posibilitate de a atinge obiectivele  COMUNE.
Acest lucru s-a reflectat şi în documentele finale ale CNR Alba-Iulia 2013, documente date publicităţii şi al căror conţinut poate fi cunoscut şi analizat, dacă se vrea.
În aceste condiţii, pot aprecia că diversiunea încercată la Alba-Iulia a eşuat, dar a prins la Bucureşti, determinând conducerea centrală a ANCMRR să ia o decizie pripită, radicală, fără a se documenta suficient şi fără a consulta proprii săi membri, acţionând sub impulsul resentimentelor create cu un scop bine definit de o acţiune răuvoitoare .
Până la un punct pot înţelege faptul că cele două personalităţi marcante din fruntea organizaţiilor , cu realizări deosebite în domeniile Dumnealor profesionale, nu se pot agreea reciproc, dar de aici şi până la acţiuni ostile,cu consecinţe grave asupra intereselor-repet COMUNE, este cale lungă.
Nu putem admite noi, cei ale căror familii au avut şi încă au de suferit de pe urma acţiunilor abuzive ale guvernanţilor, ca liderii noştri, în loc să caute un mijloc de a  se sprijini reciproc, de a se completa în acţiuni funcţie de statutul şi caracterul fiecărei organizaţii , să ne târâie la judecată prin tribunale. Cui foloseşte lucrul acesta ? Militarilor în rezervă/retragere ?
ÎN NICIUN CAZ !

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI
COMUNICAT NR.37
21.01.2014
În ultimul timp, conducerea S.C.M.D., respectiv col.(r) Dogaru şi câţiva şefi de filiale S.C.M.D. desfăşoară o propagandă furibundă împotriva A.N.C.M.R.R. Motivul este declanşarea acţiunii judiciare pentru ANULAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI NR.83/ 18.08,2009, privind acordarea personalităţii juridice Sindicatului cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere. A.N.C.M.R.R. a constat de la început faptul că o astfel de structură nu respectă legea sindicatelor (54/ 2004) şi nici statutul de cadre militare al membrilor acestuia.
Cât timp acţiunile desfăşurate de S.C.M.D. se încadrau în scopurile luptei comune pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari, nu am contestat existenţa unei asemenea structuri. Nu am fost de acord cu manifestările în stradă, uneori chiar în ţinută militară şi cu violenţele de limbaj nedemne pentru nişte cadre militare, precum şi faptul că îşi arogă reprezentativitatea pentru toate cadrele militare în rezervă şi în retragere şi a familiilor acestora.
După rezolvarea acceptabilă, în mare parte, a problemelor legate de pensii, presiunile S.C.M.D. pentru obţinerea unor drepturi care nu pot fi acordate în actuala situaţie au continuat. Uită astfel că guvernul actual a anulat prevederile din OUG nr.1/ 2011 privind restituirea diferenţei dintre pensia din decembrie 2010 şi pensia revizuită potrivit actului normativ menţionat şi a acceptat ca pensiile să fie acordate în cuantumul din decembrie 2010, începând din octombrie 2013, cu fonduri asigurate din bugetele instituţiilor respective. Cea mai mare parte a pensionarilor a înţeles situaţia, nu şi conducerea S.C.M.D., care i-a îndemnat să deschidă acţiuni în instanţă pentru recuperarea unor sume care nu se încadrează în prevederile legislaţiei existente. Uită domnul Dogaru milioanele de lei cheltuite de membrii S.C.M.D. cu procese ce nu puteau fi câştigate, având în vedere deciziile Curţii Constituţionale !!
Toate aceste aspecte nu au fost puse în discuţie de noi. Numai că, la convocarea de la Alba Iulia a S.C.M.D. din noiembrie anul trecut, domnul Dogaru a atacat A.N.C.M.R.R. şi conducerea acesteia cu acuzaţii şi jigniri dure, inacceptabile şi incorecte, fapt pentru care Asociaţia noastră a decis să deschidă o acţiune în instanţă pentru anularea hotărârii de acordare a personalităţii juridice a S.C.M.D.
Aşa cum aţi putut lua la cunoştinţă din comunicatul anterior, noi nu am chemat în instanţă S.C.M.D. ci am cerut instanţei să anuleze hotărârea prin care a acordat personalitate juridică acestuia, întrucât se încalcă prevederile articolelor 1-4 din Legea sindicatelor (Legea nr.54/ 2003), care statuează cine şi cum se poate constitui în organizaţie sindicală, respectiv numai persoanele care au un contract de muncă sau o convenţie de prestări servicii, inclusiv funcţionarii publici. Organizaţia sindicală presupune existenţa unor angajaţi şi a unui angajator. Ceea ce nu este cazul pentru pensionari, având în vedere şi Decizia nr.469/ 2003 a Curţii Constituţionale, anexată, care precizează: „pensionarii nu pot constitui organizaţii sindicale”. Respingând o excepţie de neconstituţionalitate formulată de pe această temă, referitoare la art.2 din Legea nr.54/ 2003. Ori, toţi membrii S.C.M.D. sunt pensionari, situaţie care nu a fost menţionată nici în cererea de obţinere a personalităţii juridice, nici în statutul S.C.M.D.
Dacă am avea în vedere că este vorba de „cadre militare în rezervă”, deci aflate în evidenţa Armatei, pentru mobilizare, nici această categorie nu are dreptul să se constituie în sindicate, potrivit art.4 din Legea nr.54/ 2003.
Mai mult, S.C.M.D. a ieşit din limitele hotărârii de acordare a personalităţii juridice şi a inclus în statutul său prevederile care permit ca membrii săi să provină şi din alte categorii de cadre militare, dar şi să aibă filiale în străinătate, să facă asocieri cu alte structuri nemilitare (vezi – Consiliul Naţional al Societăţii Civile), printre ai căruia lideri se numără şi preşedintele S.C.M.D. Oare ce legătură are C.N.S.C. cu cadrele militare disponibilizate, în afară de setea de afirmare şi de mărire a domnului Dogaru ?!
În ce priveşte filiala din Republica Moldova a S.C.M.D. această acţiune, dacă nu este aprobată de organele competente din ambele ţări, pe cale diplomatică, poate genera neplăceri serioase în relaţiile României cu această ţară.
Reacţia dură, de condamnare, etichetare şi injurioasă a S.C.M.D., mai ales a preşedintelui acestuia, la adresa A.N.C.M.R.R. şi a conducerii acesteia denotă frica teribilă că li se va lua „jucăria”, ştiind că înregistrarea şi dobândirea personalităţii juridice s-a făcut cu nesocotirea flagrantă a legii, fapt pentru care domnul preşedinte Dogaru poate fi tras la răspundere pentru inducerea în eroare a instanţei, dar şi în faţa membrilor sindicatului, atraşi într-o aventură menită să satisfacă ambiţiile unui om, pentru care ei au cheltuit, în instanţe şi cotizaţii, sume apreciabile de bani, fără un rezultate notabile.
Amintim că există o asociaţie legală a cadrelor militare disponibilizate, respectiv Asociaţia cadrelor Militare Disponibilizate din România înfiinţată în anul 2003, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, afiliată la A.N.C.M.R.R.
Rezultatele acţiunii în instanţă vor fi comunicate tuturor filialelor A.N.C.M.R.R.