16 ianuarie 2014

COMUNICAT


Punctul de vedere al membrilor SCMD/ANCMRR din Zona de Vest

Stimaţi camarazi,

            Ca urmare a recentului şi dezgustătorului demers al conducerii centrale a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, de a solicita în justiţie desfiinţarea Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, vă supunem atenţiei aprecierea noastră cu privire la acest act lipsit de camaraderie şi moralitate; cei care vi se adresează sunt membri ai filialelor SCMD din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, de fapt camarazi ai Dumneavoastră, care în majoritate sunt şi membri ai ANCMRR.
            Suntem şocaţi şi profund indignaţi de atitudinea agresivă şi arogantă a conducerii centrale a ANCMRR, care şi-a permis ca în numele Asociaţiei să promoveze o acţiune în justiţie deşi nu avea acceptul membrilor săi, acţiune total nedemocratică, menită să diferenţieze şi să învrăjbească cadrele militare în rezervă/retragere în raport de apartenenţa la o structură asociativă sau alta, cu scopul final de a duce la dispariţia unei organizaţii independente a militarilor, care s-a dovedit a nu fi obedientă comenzilor politice venite din parte ministerelor sau administraţiei prezidenţiale.
            Reamintim că SCMD s-a înfiinţat în împrejurări vitrege şi triste pentru pensionarii militari români, când preşedintele ţării şi primul ministru de atunci blamau şi umileau acest corp al Armatei în spaţiul public, afirmând mincinos şi fără precedent că suntem beneficiarii unor pensii „nesimţite”, atrăgând împotriva noastră ostilitatea tuturor celorlalte categorii sociale.
            Ca urmare, SCMD a apărut pe scena vieţii sociale a ţării din necesitatea obiectivă de a apăra interesele zecilor de mii de militari în rezervă şi în retragere, a căror standard de viaţă urma să fie diminuat la un nivel inacceptabil.
            Pe acest fundal social, SCMD – recurgând la toate formele de protest legale, s-a opus vehement la batjocorirea celor care şi-au dedicat cei mai frumoşi ani ai vieţii serviciului sub Drapel.
            Spre deosebire de SCMD, conducerea centrală a ANCMRR, în toată această perioadă, compunea scrisori înjositor de obediente, cerşind practic drepturile care ni se cuveneau, cu rezultate nule, cum era şi de aşteptat.
            În această conjunctură, ne punem câteva întrebări , în opinia noastră justificate:
  1. Cu ce deranjează SCMD existenţa ANCMRR ?
  2.  Se va întări ANCMRR mai mult şi va apăra mai bine interesele militarilor în rezervă şi în retragere prin dispariţia SCMD ?
  3. Crede conducerea ANCMRR că situaţia pensiilor militare sau a celorlalte obiective ce ţin de viaţa militarilor în rezervă şi în retragere s-ar fi soluţionat sau se vor soluţiona cu scrisori linguşitoare, de o umlinţă respingătoare, care lezează demnitatea corpului militarilor în rezervă/retragere dar şi a celor din serviciul activ ?
Noi, membrii SCMD, în acelaşi timp şi membri ANCMRR, am acţionat întotdeauna pentru armonizarea acţiunilor celor două organizaţii, convinşi de faptul că în unitate stă forţa noastră, şi prin urmare considerăm că ceea ce a întreprins conducerea centrală a ANCMRR  este un gest samavolnic şi imoral, menit să-i dezbine pe militarii pensionari în lupta lor pentru menţinerea drepturilor legal dobândite.

Pentru conformitate,

Vicepreşedintele coordonator al filialelor din Zona de Vest
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col.(r) Radu AROMÂNESEI

Preşedintele Filialei Arad a SCMD
Lt.col.(r) Vasile ARION

Preşedintele Filialei Ineu  a SCMD
Col.(r) Mihail-Adam MAFTEI

Preşedintele Filialei Reşiţa a SCMD
Col(r) Marin BUŢIU

Preşedintele Filialei Caransebeş a SCMD
Lt.col.(r) Marius FRĂŢILĂ

Preşedintele Filialei Deva a SCMD
Col.(r) Alexandru STURZA

Preşedintele Filialei Petroşani a SCMD
Col(r) Iancu AVRAM

Preşedintele Filialei Brad a SCMD
Mr.(r) Remus RUS

Preşedintele Filialei Lugoj a SCMD
Col.(r) Dorin TUCĂ

Preşedintele Filialei Jimbolia a SCMD
Lt.col.(r) dr. Valentin TUDORICĂ