29 octombrie 2013

INFORMARE

Exemplu de contestare a punctului C din DECIZIA/Legea nr. 241/2013


Către

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul, .............................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, domiciliat în Timişoara, ............................................... jud. Timiş, posesor al Cărţii de identitate seria TM nr. ................, CNP .............................., ofiţer de ............................... promoţia ............, trecut în rezervă la data de .................., cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr................. din ..................... şi cu dosar de pensie nr. .............. din .................., în temeiul dispoziţiilor art. 149 al.1 şi 2 şi art. 150 al. 1,3 şi 4 din Legea 263 din 16 decembrie 2010, formulez prezenta

CONTESTAŢIE

            Împotriva Deciziei nr ................. din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013  prin care solicit :
I.                    Anularea  în parte  a Deciziei nr ............... din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013  ;
II.                 Emiterea unei noi decizii de pensie în temeiul aceleiaşi legi, în care să fie înlăturate erorile şi încălcările/neajunsurile de lege semnalate, cu luarea în consideraţie inclusiv a soluţiei la contestaţia formulată împotriva Deciziei nr. ................. din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011 ;

Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele:

MOTIVE
  1. Cuantumul pensiei prevăzut la litera C din Decizia nr ................ din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 este incorect stabilit, având la bază Decizia nr. ..................... din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011, împotriva căreia am formulat contestaţie.
      În această situaţie, cuantumul prevăzut la litera C se bazează pe o decizie litigioasă, 
      care nu poate fi considerată corectă şi definitivă până la soluţionarea contestaţiei;

  1. Nu s-au respectat prevederile art. 7 din OuG nr. 1/2011, fiind luate în calcul valori ale soldelor mult inferioare celor prevăzute în Anexa 1/OuG nr.1/2011, astfel:

       2.1 a) 01.03.1990-01.04.1990( 4627,00/LUNAR)
             b) 01.04.1990-01.05.1990 (4952,00/LUNAR)
             c) 01.05.1990-01.12.1990 (4627, 00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1990 în valoare de 5.038,00/LUNAR

      2.2 a) 01.01.1991-01.02.1991 (6269,00/LUNAR)
            b) 01.02.1991-01.03.1991(10267,00/LUNAR)
            c) 01.03.1991-01.04.1991 (8973,00/LUNAR)
            d) 01.04.1991-01.05.1991 (9760,00/LUNAR)
            e) 01.06.1991-01.07.1991 (14546,00/LUNAR)
            f) 01.07.1991-01.08.1991  (15507,00/LUNAR)
            g) 01.08.1991-01.09.1991 (14271,00/LUNAR)
            h) 01.09.1991-09.09.1991 (16140,00/LUNAR)
 i) 09.09.1991-01.10.1991 (16140,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1991 în valoare de 16.500,00/LUNAR

2.3.a) 01.02.1992-01.03.1992 (29.109,00/LUNAR)
             b) 01.03.1992-01.04.1992 (26.445,00/LUNAR)
             c) 01.04.1992-01.05.1992 (29.723,00/LUNAR)
    d) 01.05.1992-01.06.1992 (34.923/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1992 în valoare de 37.670,00/LUNAR

  2.4.a) 01.01.1993-01.03.1993 (56944,00/LUNAR)
              b) 01.03.1993-01.04.1993 (62.131,00/LUNAR)
              c) 01.04.1993-01.05.1993 (69.139,00/LUNAR)
              d) 01.05.1993-01.07.1993 (83.922,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1993 în valoare de 118.451,00/LUNAR

         2.5.a) 01.01.1994-01.02.1994 (249.977,00/LUNAR)
               b) 01.04.1994-01.05.1994 (291.898,00/LUNAR)
               c) 01.06.1994-01.07.1994 (298,422,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de căpitan era în 1994 în valoare de 306.404,00/LUNAR

          2.6.a) 01.01.1997-01.02.1997 (1042211,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de maior era în 1997 în valoare de 1.087.190,00/LUNAR

          2.7.a) 01.01.1999-01.02.1999 (4.501.114,00/LUNAR)
                b) 01.02.1999-01.04.1999 (4.474.924,00/LUNAR)
                c) 01.05.1999-01.06.1999 (4.076.479,00/LUNAR)
                d) 01.06.1999-01.08.1999 (4.164.151,00/LUNAR)
                e) 01.08.1999-01.09.1999 (4.180.724,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de maior era în 1999 în valoare de 4.521.319,00/LUNAR

           2.8.a) 01.09.1999-01.10.1999 (4.097.593,00/LUNAR)
                 b) 01.10.1999-01.11.1999 (4.156.347,00/LUNAR)
                 c) 01.11.1999-01.12,1999 (4.009.462,00/LUNAR)
Conform Anexei 1 /OuG1/2011, solda minimă pentru gradul şi funcţia de Lt.colonel era în 1999 în valoare de 5.372.340,00/LUNAR

  1. Stabilirea veniturilor  realizate lunar nu cuprind toate primele (recompensele) existente în Adeverinţa nr. A............. din 26.11.2010 eliberată de UM 02553 Timişoara privind veniturile brute/nete lunare realizate de subsemnatul, contrar prevederilor art. 8 din metodologia de calcul prevăzută în Anexa 3/OuG nr. 1/2011,astfel:

- nu s-au luat în calcul primele din perioadele

              3.1.a) 01.12.1985-01.01.1986- 500 lei
                    b) 01.08.1987-01.09.1987-  400 lei
                    c)  01.12.1988-01.01.1989 -600 lei
                    d) 01.08.1989-01.09.1989- 400 lei


Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
-          Copie Carte de Identitate seria TM nr. ............... eliberată de SPCLEP Timişoara la .................;.
-          Copie din Decizia nr .............. din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013;
-           Copie plic pentru primirea  Deciziei nr ...............din 01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 ;
-          Copie Contestaţia la Decizia nr. ................... din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza  OuG nr. 1/2011;
-          Copie a confirmării de primire la Comisia de contestaţii pensii  MApN  a contestaţiei la Decizia nr. ................ din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011;
-          Copie Decizia nr. ................. din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 ;
-          Copie plic pentru primirea Deciziei nr. .............. din 02.09.2013 privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011 ;
-          Copie Adeverinţa nr. A............... din 26.11.2010 eliberată de UM 02553 Timişoara privind veniturile lunare realizate ;
-          Copie Anexa 1/OuG nr. 1/2011 şi Anexa 3/OuG nr. 1/2011, art. 8.


Data                                                                                                                   Semnătura