22 octombrie 2013MANDAT
acordat de către Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara a SCMD,
preşedintelui filialei, Col(r) Radu AROMÂNESEI,
în vederea participării la lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor de la  Alba-Iulia din perioada 29.10-01.12.2013

            Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara  consideră că menţinerea şi întărirea unităţii SCMD este singura modalitate de a putea obţine succese în lupta pentru repunerea deplină în drepturile de care am fost privaţi.
            Noi dorim ca lucrările  organului suprem de conducere al SCMD să se desfăşoare într-o atmosferă constructivă, iar opiniile divergente să fie exprimate în mod demn şi civilizat,  astfel încât să fie lăsată să primeze raţiunea în locul orgoliilor personale, şi să se ia astfel cele mai potrivite decizii pentru a stabili calea de urmat în viitor; realizarea obiectivelor va trebui să fie esenţa dezbaterilor şi nu interesele unor grupuri sau a unor persoane !
            Noi, membrii Filialei 1 Timişoara , suntem conştienţi de faptul că obiectivitatea şi corectitudinea măsurilor care se vor stabili anul acesta la Alba-Iulia, vor avea o însemnătate deosebită pentru viitorul organizaţiei noastre,  atât în privinţa relaţiilor din interiorul sindicatului, cât şi a raporturilor dintre acesta şi instituţiile statului.
            Prin urmare, susţinem necesitatea elaborării unui nou statut al organizaţiei, care să valorifice experienţa dobândită în perioada de activitate a sindicatului de la înfiinţare şi până în prezent, dar care să fie mai bine adaptat evoluţiei actuale a evenimentelor. Considerăm că acest nou statut va trebui elaborat în cel mult 6 luni, pus apoi în discuţia membrilor SCMD şi aprobat la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor de anul viitor.
            Apreciem că pentru întărirea rolului filialelor locale ale SCMD, în acţiunea de elaborare a noului statut, să se ia în considerare crearea organizaţiilor judeţene cu personalitate juridică , cu menţinerea formelor de organizare autonome de la nivelul garnizoanelor din judeţe şi a grupurilor de acţiune din localităţile rurale.
De asemenea, considerăm că SCMD va trebui să acţioneze pentru desecretizarea HG-S 1019/2010, în vederea aplicării prevederilor sale tuturor militarilor în rezervă care au activat în aceleaşi condiţii de muncă.
            Noi, membrii Filialei 1 Timişoara, suntem de părere că actuala conducere centrală a SCMD trebuie să-şi termine mandatul şi să raporteze la finalul acestuia realizările şi neîmplinirile, iar viitoarele alegeri să se desfăşoare conform prevederilor noului statut.
            Solicităm reprezentantului nostru ca înaite de adoptarea oricărei decizii să se consulte cu TOATE părţile implicate,  să manifeste moderaţie în atitudine  şi să aducă în atenţia participanţilor faptul că în centrul preocupărilor noastre stau redobândirea statutului  militar şi a dreptului neîngrădit la muncă pentru rezervişti.

TIMIŞOARA

22 octombrie 2013