09 octombrie 2013

Comunicat

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD

Se va desfăşura în data de marţi, 22 octombrie, orele 18.00 în sala AUDITORIUM din sediul din str. Dr. Liviu Gabor nr. 4, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.     Informare privind situaţia actelor normative ce îi vizează pe militari:
  1. analizarea modului de aplicare  şi clarificarea situaţiilor particulare apărute ca urmare a primirii deciziilor pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 (neconcordanţe, consecinţe etc.);
  2. situaţia proiectului legislativ Plx. 109/2012, referitor la abrogarea Cap. IV/ L329/2009 prin care se interzice cumulul pensie-salariu;
  3. stadiul elaborării legii pensiilor militare de stat.
2.     Bilanţul activităţii filialei în anul curent.
3.     Execuţia bugetului filialei pe 2012 şi stadiul execuţiei în anul curent. Analiza plăţii cotizaţiei de către membrii filialei.
4.     Analiza proiectelor de hotărâri propuse a fi dezbătute în Consiliul Naţional al Reprezentanţilor (CNR).
5.     Reconfirmarea /completarea Biroului Operativ.
6.     Stabilirea mandatului de delegare a filialei la CNR

Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD