17 octombrie 2013

Informare

BILANŢUL ACTIVITĂŢII FILIALEI 1 TIMIŞOARA A SCMD ÎN ANUL 2013


Încă de la înfiinţarea sa în data de 1 martie 2010, filiala noastră şi-a însuşit şi a acţionat prin toate mijloacele legale avute la dispoziţie pentru a contribui la realizarea obiectivelor pe care şi le-au propus militarii în rezervă şi în retragere organizaţi în cadrul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, şi anume:
  1. Revenirea pensiilor abuziv diminuate la nivelul cuantumului din decembrie 2010;
  2. Redobândirea statutului de militar prin noua lege a pensiilor militare de stat;
  3. Desfiinţarea restricţionării dreptului constituţional la muncă, prin anularea Cap.IV/Legea nr. 329 din 2009, prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul.
După victoria zdrobitoare a candidaţilor USL la alegerile parlamentare din decembrie 2012, victorie la care SCMD şi-a adus contribuţia atât la nivel naţional cât şi la nivel local, aici în Timişoara, anul 2013 a debutat sub semnul nemulţumirii rezerviştilor generată de ezitările noii Puteri politice de a se achita de angajamentele asumate în timpul campaniei electorale. A fost de neînţeles pentru noi, membrii SCMD, de ce în loc de a se repara oportun nedreptăţile suferite în timpul guvernărilor Boc-Băsescu, am primit în continuare noi decizii de pensie având cuantumurile chiar mai mici decât cele din perioada mai înaite menţionată.


I.                   Acţiuni desfăşurate pe plan local de Filiala 1 Timişoara în anul 2013, pentru  realizarea obiectivelor SCMD

1. În acest context, în data de 15 februarie, preşedintele filialei a participat la runda de discuţii de la Senatul României, dintre reprezentanţii SCMD din Capitală şi din ţară şi membri ai executivului, parlamentari şi reprezentanţi ai altor instituţii ale statului implicate în rezolvarea problemelor rezerviştilor şi a militarilor în general.
 Dezbaterile s-au axat pe următoarele probleme:
a.-încetarea emiterii de noi decizii de pensie nefavorabile şi revenirea pensiilor diminuate la cuantumul din decembrie 2010;
b.-abrogarea capitolului IV din Legea nr. 329/2009 prin care se restrânge dreptul constituţional la muncă prin interzicerea cumulului pensie-salariu, în condiţiile în care obţinerea salariului se face pe baza unor calităţi şi competenţe recunoscute în urma unor examinări;
c.-elaborarea şi punerea în discuţie a unui proiect legislativ privind pensiile militare şi , implicit, revenirea rezerviştilor la statutul de militari;
d.-cooptarea reprezentanţilor organizaţiilor rezerviştilor, a specialiştilor recomandaţi de acestea, în desfăşurarea acţiunilor procesului de rezolvare a problemelor specifice acestei categorii socio-profesionale.

2. Sesizând reticenţa noilor autorităţi în respectarea angajamentelor electorale, Adunarea Generală a Filialei 1 Timişoara desfăşurată în data de 26 februarie, prin Hotărârea nr. 7 adoptată în unanimitate, a stabilit că în conjunctura creată nu este momentul radicalizării atitudinii prin manifestări de protest în stradă, ci se impune intensificarea legăturii cu aleşii locali ai USL, pentru a transmite la centrele de putere din Capitală profunda noastră dezamăgire, care în mod cert se va reflecta şi în cazul acţiunilor electorale care vor urma.
 În acelaşi timp, constatând intensificarea atacurilor pornite din multe direcţii în scopul destrămării forţei SCMD, Adunarea Generală a Filialei, fără a nega necesitatea diversificării punctelor de vedere în cadrul dezbaterilor interne, apreciază că aceasta devine periculoasă atunci când dobândeşte caracter antagonic şi solicită în consecinţă Biroului Operativ, ca organ teritorial de conducere,  să manifeste maximum de echilibru şi discernământ atunci când în joc sunt interesele majorităţii membrilor de sindicat.
 3. În data de 1 martie la Timişoara, la sediul organizaţiei teritoriale PNL Timiş, s-a desfăşurat o întâlnire între reprezentanţii Filialei 1 Timişoara a SCMD şi parlamentarii PNL din municipiu (senatorii Petru Ehegartner şi Ben-Oni Ardelean şi deputatul Horia Cristian). Acţiunea a fost determinată de modul în care actualii guvernanţi au înţeles să (nu) repecte obligaţiile asumate prin acordul de colaborare dintre cele două părţi încheiat încă din perioada preelectorală. Parlamentarii participanţi s-au angajat să aducă la cunoştinţa conducerii centrale a PNL nemulţumirile noastre şi să susţină pe lângă colegii lor de partid necesitatea rezolvării acestora.

4. În urma întâlnirii care a avut loc în data de 10 octombrie, între  reprezentanţii Biroului Operativ al filialei şi domnul deputat Ion Răducanu, membru în Comisia de apărare a Camerei, acesta şi-a asumat angajamentul de a prezenta şi a susţine în faţa prim-vicepremierului Gabriel Oprea şi a ministrului Apărării Naţionale Mircea Duşa solicitarea de a ni se aproba un sediu în cadrul spaţiilor locative ale MApN.

5. Sesizând orientarea nefavorabilă din instanţele de judecată, care în anul precedent au dat soluţii negative unor acţiuni deschise de membrii filialei în problema contestării deciziilor de pensie calculate pe baza OuG 1/2011, şi pentru a evita repetarea acestor situaţii, conducerea filialei a decis menţinerea suspendării celorlalte procese până la înregistrarea unei turnuri mai favorabile în atitudinea magistraţilor sau până la soluţionarea politică a solicitărilor noastre. Cum prin Legea 241/2013 revendicările noastre au fost parţial satisfăcute, urmează ca prin analizarea situaţiei atât împreună cu membrii de sindicat cât şi cu conducerea centrală, filiala să-şi stabilească modul de acţiune pe viitor.

6. În toată această perioadă, Filiala 1 Timişoara a SCMD a menţinut un contact permanent cu organizaţia judeţeană Timiş a ANCMRR, atât prin membrii care fac parte din ambele structuri, cât şi la nivelul conducerii organizaţiilor, pornind de la constatarea faptului că cele două forme de asociere ale militarilor în rezervă şi în retragere împărtăşesc aceleaşi valori, au aceleaşi scopuri şi pot acţiona concertat, fiecare prin modalităţile specifice, pentru atingerea aceloraşi obiective.

7. Problemele specifice militarilor în rezervă au fost prezentate opiniei publice din Timişoara şi în cadrul unor emisiuni TV la posturi locale (TvT 89, TVR Timişoara) şi naţionale (ROMANIA TV), cât şi în presa scrisă locală (ziarul Ziua de Vest).


II. Reacţiile Filialei 1 Timişoara faţă de acţiunile iniţiate şi desfăşurate de conducerea centrală a SCMD

   În cadrul filialei au fost popularizate oportun şi analizate într-o manieră corectă toate acţiunile importante organizate de SCMD în Capitală:

1. În data de 4 martie a avut loc întâlnirea de la Bucureşti dintre conducerea centrală a SCMD şi reprezentanţii unor filiale cu ministrul Apărării Naţionale şi alţi reprezentanţi ai conducerii USL, iar o delegaţie a SCMD s-a întâlnit în data de  5 martie  cu senatorii din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului, pentru a stabili o foaie de parcurs în problematica pensiilor militare.
Ca urmare a acestor acţiuni, în data de 12 martie a fost înregistrat la Senat un proiect legislativ privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi care după un periplu nu lipsit de obstacole, a devenit Legea 241/2013, adoptată de Parlament în data de 18 iunie şi promulgată de preşedintele României, în urma chemării rezerviştilor la pichetarea Palatului Cotroceni  , în data de 19 iulie.
Trebuie menţionat însă faptul că perioada până la intrarea în plată a prevederilor legii reparatorii nu a fost deloc liniştită, rezerviştii fiind din nou bulversaţi de primirea unor noi decizii de pensionare, în care se revenea cu mare scrupulozitate de către Casa de pensii sectorială a MApN la condiţiile de muncă prevăzute de HG 1294/2001 şi a ordinului M-116/2002, fără a se lua în considerare contestaţiile depuse de petenţi referitoare la incorectitudinea sumelor luate în calcul la stabilirea pensiei.
În urma discuţiei directe avute de preşedintele filialei cu directorul Casei de Pensii Sectorială a MapN, domnul colonel Constantin Luca, a rezultat că pensiile în cuantumul din decembrie 2010 se vor pune în plată din luna octombrie şi nu se va opera nicio reţinere a altor sume de la rezervişti.

       2. În sesiunea parlamentară din toamnă urma să se ia în discuţie în Camera Deputaţilor, for decizional, proiectul legislativ Plx- 109/2012 prin care se va  abroga interzicerea cumulului salariu-pensie, dar cu toate că acest proiect fusese aprobat de Senat şi constituia unul din angajamentele electorale ale opoziţiei de atunci, comisiile de specialitate din Cameră au dat aviz negativ proiectului. În aceste condiţii, deşi avizul este teoretic doar consultativ, exista riscul respingerii actului normativ în şedinţa de plen, deoarece preşedinţii grupurilor parlamentare acţionează , de regulă, la comanda liderilor politici ai partidelor respective. Pentru a evita acest lucru şi ca urmare a presiunilor făcute şi de SCMD, proiectul a fost retrimis la comisii în vederea obţinerii unui nou raport, favorabil de data aceasta, înaite de a fi supus din nou votului în plen.
Biroul Operativ al filialei s-a adresat pe această temă reprezentanţilor USL de Timişoara din Cameră , obţinând declaraţii de sprijin din partea doamnei ministru Maria Grapini şi a domnilor deputaţi Horia Cristian şi Ion Răducanu.

         3. În ceea ce priveşte obiectivul cel mai important din acestă perioadă, legea pensiilor militare de stat, activitatea de elaborare şi finalizare este în curs de desfăşurare, SCMD făcând uz de toată influenţa pe care o are pe lângă factorii de decizie pentru ca prevederile acestui act normativ să repună în drepturile materiale şi morale cuvenite pe toţi militarii în rezervă.
În Timişoara a fost contactat domnul Ion Răducanu, deputat UNPR, membru al Comisiei de apărare din Cameră, care a subliniat sprijinul Domniei Sale şi a întregii comisii ca noua lege să conţină prevederi corecte, avantajoase, pentru a pune ordine într-un sistem atât de bulversat ca cel care există în acest moment.


III. Raporturile Filialei 1 Timişoara cu organele centrale de conducere ale SCMD, cu celelalte filiale din Zona de Vest şi din ţară

Acţionând în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 7 din 26 februarie 2013, reprezentanţii Filialei 1 Timişoara s-au străduit şi în principiu au reuşit, ca prin atitudinea raţională, echilibrată avută atât  în relaţiile  cu conducerea centrală cât şi a altor filiale din ţară, să constituie un factor moderator în adoptarea multora dintre deciziile SCMD.
În acelaşi timp, în calitate de coordonator al filialelor din judeţele din vestul ţării (Arad, Caraş-Severin , Hunedoara , Timiş) preşedintele filialei a ţinut legătura permanent cu preşedinţii   filialelor din zonă, menţinând un flux continuu de informaţii şi consultări, astfel încât în toată această perioadă membrii SCMD din Zona de Vest să aibă o atitudine unitară pe timpul dezbaterilor şi adoptării hotărârilor la nivel central. Acţionând în acest fel, filialele din vest nu au fost atrase în dispute , contestări sau alte manifestări care să pună sub semnul întrebării unitatea de acţiune a rezerviştilor. Chiar dacă uneori am avut opinii diferite, dar fiind temeinic argumentate, acestea  nu au constituit niciodată motiv de dezbinare în cadrul SCMD.

IV. Probleme organizatorice
           
            Deşi ancoraţi permanent în problemele actualităţii, noi, membrii SCMD din cadrul Filialei 1 Timişoara trebuie să recunoaştem că nu am reuşit să ne impunem suficient prin acţiuni şi număr în atenţia societăţii civile timişorene. Cu toate că multe din evenimentele care se derulau sub egida SCMD în Capitală prezentau aspecte stringente şi pentru noi, mobilizarea de a fi participanţi direcţi a fost foarte slabă, din care cauză nu ne-am manifestat niciodată pe parcursul anului 2013 alături de alte filiale, ci doar am luat act de acţiunile acestora , pe care le-am analizat şi comentat, ce-i drept cu obiectivitate.
             Acţiunile de demobilizare şi de scădere a influenţei SCMD în masa rezerviştilor din Timişoara au înregistrat un oarecare succes, pe fondul rezolvării situaţiei materiale a unora dintre noi (majorarea pensiei) sau a abandonării luptei de către cei care fie s-au lăsat influenţaţi de campania de denigrare a sindicatului şi a conducerii acestuia (fără a fi aduse niciodată probe palpabile, ci doar pe baza unor speculaţii) sau a oboselii şi demoralizării ca urmare a bulversării produse de numărul mare de decizii de pensie nefavorabile care ne-au asaltat .
            În acelaşi timp trebuie să recunoaştem faptul că nici  aceia dintre noi, care au rămas fideli organizaţiei, nu au luat atitudine  faţă de colegii dispuşi abandonului şi nu s-au străduit să promoveze suficient, prin activitatea de la rezervist la rezervist, obiectivele organizaţiei şi modul de acţiune pentru atingerea lor, dar chiar şi în această situaţie, Biroul Operativ a menţinut legătura şi a asigurat asistenţă tuturor rezerviştilor care aveau nevoie de informaţii, fie că mai activau sau nu în cadrul filialei.
           
          V. Aprecieri finale

            Urmare a intrării în vigoare a prevederilor L 241/2013, datele problemelor cu care se confruntă Filiala 1 Timişoara (şi nu numai) se modifică. Departe de a fi un mare succes, această lege aşa zis „reparatorie” ameliorează, cel puţin pe moment, situaţia deosebit de critică  care se prefigura pentru unii dintre noi ( dacă nu exista această lege, pe lângă faptul că pensiile ar fi fost diminuate prin anularea aplicării prevederilor HG –S 1019/2010, ar fi urmat să plătim retroactiv sume mari de bani pe care legiuitorul le-a apreciat ca necuvenite).
            Esenţa problemei nu a fost însă atinsă, noi rămânând în continuare fără statutul de militar pe care îl dobândisem conform fostei Legi 164, iar discriminarea va continua în rândul rezerviştilor, în condiţiile în care indexările nu se vor aplica celor care primesc pensiile conform cuantumului din decembrie 2010, ci acelora care au pensiile majorate în urma aplicării OuG 1/2011 ! Aceasta deoarece indexările anuale vizează punctul de pensie, care nu are nicio legătură cu pensiile pe care le primesc cei care le-au obţinut în baza  amintitei Legi 164, ce ţinea cont de alte criterii, specifice militarilor (solda de grad, funcţie, sporuri, ordine etc.)
            O altă problemă încă nerezolvată este obţinerea anulării interzicerii cumulului pensie-salariu. Rezerviştii, care oriunde şi dintotdeauna ies din serviciul militar activ la vârste mai mici decât ies din câmpul muncii cei din viaţa civilă, ar putea astfel să se pună în serviciul statului conform experienţei, a priceperii şi a calităţilor lor, dovedite, evident, în urma susţinerii unui examen.
            Acestea fiind obiectivele, modalităţile de a le atinge trebuie alese cu mare grijă, în condiţiile în care constatăm din frământările care se produc în viaţa socială a ţării, că actuala Putere se simte încă destul de tare pe poziţii, nefiind dispusă să plece urechea la doleanţele revendicate de mase în stradă.
            În această situaţie, apreciem că acţiunile viitoare în sprijinul satisfacerii intereselor noastre trebuie să fie mai degrabă persuasive, constante şi ferme, îndreptându-se spre influenţarea oamenilor politici şi a conducerilor locale şi centrale ale partidelor din arcul guvernamental . Acestora trebuie să li se reamintească faptul că în anul ce urmează, vor avea loc activităţi electorale cu totul deosebite, în care fiecare partid va avea nevoie de un electorat propriu cât mai puternic, iar noi vom acorda voturile noastre  în funcţie de modul cum ne sunt rezolvate cerinţale.
Deşi SCMD, ca organizaţie sindicală şi conform legii, nu poate face politică în formă partinică, apreciem că înscrierea membrilor şi activarea ca persoane individuale, în rândul organizaţiilor locale ale partidelor politice, poate fi o oportunitate de a menţine treaz, în interiorul factorului politic, interesul pentru problemele militarilor în general, şi a rezerviştilor în special. Tocmai pentru că suntem o categorie socio-profesională aparte, cu un mod distinct de a ne face datoria faţă de stat, se impune de a fi implicaţi mult mai activ în derularea vieţii politice şi sociale româneşti, riscând în caz contrar să dispărem pur şi simplu într-un anonimat păgubos.
            În acest scop, este imperios necesar ca în tot ce vom întreprinde în viitor , să căutăm aliaţi loiali, şi în primul rând să ne apropiem de camarazii noştri din organizaţia judeţeană a ANCMRR, precum şi de cei proveniţi din structurile MI şi ale serviciilor speciale, în vederea coordonării activităţilor şi a susţinerii reciproce în demersurile pe care le vom întreprinde.
            În ceea ce priveşte iniţierea unor  noi acţiuni în instanţă în vederea contestării deciziilor de punere în plată conform Legii 241/2013, acestea se vor desfăşura prin intermediul conducerii centrale a SCMD, Departamentul juridic care, după experienţa neplăcută avută în legătură cu prestaţia caselor de avocatură, a hotărât să asigure nemijlocit spijin de specialitate membrilor de sindicat cu probleme.
            În această conjunctură se vor desfăşura în perioada 29 noiembrie-1 Decembrie lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor de la Alba –Iulia, de la care aşteptăm noi clarificări privind direcţiile şi modalităţile de acţiune şi pentru care solicităm Adunării Generale a Filialei mandatul de reprezentare.


22 octombrie 2013
 Biroul Operativ al Filialei 1 Timişoara a SCMD