05 octombrie 2013

INFORMARE            Urmare a participării la şedinţa Comitetului Director din data de 04 octombrie a.c., am onoarea să vă aduc la cunoştinţă următoarele:

  1. Referitor la situaţia actelor legislative din domeniul nostru de interes, situaţia se prezintă astfel:
-          proiectul legii pensiilor militare de stat se află de 3 luni la Ministerul Muncii, unde se încearcă o corelare a acestuia cu prevederile legii unice a salarizării. În vederea susţinerii intereselor personalului activ şi în rezervă din instituţiile de forţă ale statului, conducerea SCMD a realizat o colaborare cu Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Pesonalului Contractual (SNPPC), în vederea efectuării de demersuri la nivel guvernamental (ministerele de resort) şi parlamentar (liderii grupurilor parlamentare), astfel încât proiectul legii să fie construit pe principiul corelării pensiilor cu soldele de grad corespunzătoare la nivel maxim , să se ţină cont de ordinele militare primite pe parcursul carierei, iar baza de calcul s-o constituie nivelul brut al drepturilot băneşti. Se fac presiuni permanente pentru ca acest act normativ să fie elaborat până la data de 01.12.2013. Ministrul Apărării Naţionale a dat asigurări că în momentul în care proiectul legii ajunge la Domnia Sa, îl va trimite spre consultare şi la SCMD. Dacă actul legislativ va fi pus în dezbaterea Parlamentului, propunerile noastre vor fi aduse la cunoştinţa parlamentarilor şi a  liderilor grupurilor parlamentare, iar dacă se va alege calea răspunderii guvernamentale, se va acţiona pe linia cabinetelor miniştrilor.
-          Plx 109/2012, adoptat tacit de Senat vara trecută, aşa cum se ştie, are raport negativ de la comisiile Camerei. Pentru a se evita un vot negativ în şedinţa de plen, grupul parlamentar PNL a respins RAPORTUL , solicitând trimiterea acestuia din nou la comisii în vederea primirii unui raport pozitiv de avizare. Termenul final pentru aprobarea acestui proiect este 15 noiembrie.
-          Legea reparatorie, 241/2013, se va aplica din această lună. Acolo unde rezerviştii constată nepotriviri, inadvertenţe sau erori, se vor adresa prin intermediul conducerii filialei la Biroul  Operativ Central/Departamentul Juridic pentru a fi consiliaţi în vederea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse. Casele de Pensii Sectoriale susţin că vor manifesta maximum de receptivitate şi interes în colaborarea cu noi, dar Departamentul Juridic al SCMD va fi cel care va decide modalităţile de acţiune . 
-          În momentul de faţă, SCMD are acţiuni în instanţă şi pentru recuperarea premiilor anuale din perioada 2010-2011 pentru membrii de sindicat din MAI pensionaţi după data de 01.01.2011.
2.  Conducerea SCMD face demersuri continue pentru a se obţine aprobarea instalării şi desfăşurării acţiunilor organizaţiei în spaţiile locative ale MapN şi MAI, conform calităţii membrilor săi de militari în rezervă. Acest lucru va duce şi la o relaxare a situaţiei financiare, sume importante fiind cheltuite cu plata chiriilor, lucru ce nu se întâmplă în situaţia altor organizaţii ale rezerviştilor.
3.  Data de desfăşuarare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor (CNR) din anul acesta, de la Alba Iulia,  a fost stabilită în principiu pentru perioada 29.11-30.11, cu extindere în 1 Decembrie, în vederea participării reprezentanţilor la festivităţile ocazionate de Aniversarea Marii Uniri şi contactării unora din personalităţile prezente. Se speră ca până atunci să fie elaborat pachetul de legi referitor la personalul militar (Legea pensiilor militare de stat, Legea unică de salarizare).       

Vicepreşedinte coordonator Zona de Vest
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI